Nota generalului Broșteanu către ministrul de externe al Republicii Independente Moldovenești Basarabene din 13 februarie 1918

1322

Nota nr. 1399 a generalului Broșteanu, comandantul diviziei a XI-a, către ministrul de externe al Republicii Independente Moldovenești Basarabene din 13 februarie 1918.

România
Corpul I Armată
Divizia XI

Excelenței sale domnului ministru de externe din guvernul Republicii Independente Moldovenești Basarabene

Am onoarea a vă înainta în copie telegrama numărul 414 din 13/26 a.c., a corpului 6 armată, rugându-vă să binevoiți a lua urgente măsuri pentru o intervenire diplomatică în spiritul telegramei și a ne ține la curent cu toate demersurile ce veți face.

Binevoiți vă rog a primi asigurarea înaltelor noastre sentimente și distinsele noastre considerațiuni.

Comandantul diviziei a XI-a
General Broșteanu

Copie

Corpul 6 armată către divizia a XI-a. Suntem informați din sursă sigură că în ziua de 11 februarie trupe austro-ungare au trecut pe teritoriul Basarabiei pe la Noua-Suliță și s-au dirijat prin Mamaliga spre Nistru.

Aceasta fiind o călcare a neutralității Republicii Democratice Moldovenești, vă rog să interveniți imediat pe lângă guvernul din Chișinău ca el să protesteze în contra acestei încălcări a teritoriului basarabean, care acum este țară independentă și neutră și să roage ca pe viitor să i se respecte neutralitatea și trupele austro-ungare să nu mai treacă pe teritoriul ei.

Protestarea să o facă către guvernul austriac prin radio sau prin orice mijloc de comunicație.

Din Iași s-a trimis azi un funcționar de la Ministerul de Externe care să dea indicațiuni Sfatului Țării asupra termenului în care trebuie făcută protestarea.

Rog a ne ține necontenit la curent cu hotărârea și procedarea Sfatului Țării.

Comandantul corpului 6 armată
General Istrate
Nr. 414 din 13/2 1918