Nota guvernului Republicii Democratice Moldovenești către guvernul român din 17 februarie 1918

1279

Nota guvernului Republicii Democratice Moldovenești către guvernul român din 17 februarie 1918.

Februarie 17, anul 1918

Republica Democratică Moldova

Ministerul Afacerilor Străine
No. 650 Chișinău
Excelență,

Am onoarea a vă înainta aci alături Declarația din 24 ianuarie 1918 a Sfatului Țării prin care Republica noastră a rupt orice raporturi de dependență cu Rusia și s-a declarat cu totul neatârnată.

Ca Președinte al Republicii Democratice Moldovenești a fost desemnat Dl. Inculeț, actual președinte al Sfatului Țării.

Acest act istoric s-a făcut cu votul unanim al deputaților din Sfatul Țării și cu asentimentul entuziast al întregului popor din Republica Moldovenească.

Profităm de această ocazie, Excelență, spre a vă asigura că guvernul Republicii, reprezentând un popor liber pe destinele sale, va stabili cât mai curând cu putință raportul strânse și frățești cu Regatul Român de care suntem legați atât prin interesele vecinătății cât și prin comunitatea rasei.

Primiți vă rog, Domnule ministru, asigurarea înaltei noastre considerațiuni.

Ministru al Afacerilor Străine
ss. Gh. Pelivan

Excelenței sale

Domnul Al. Averescu, Prim Ministru și Ministrul de Externe al României