Notă trimisă de guvernul Republicii poporane Moldovenești, Republicii Ucrainiene în 16 martie 1918

1400

Notă trimisă de guvernul Republicii poporane Moldovenești, Republicii Ucrainiene în 16 martie 1918. Nota este un răspunsul Sfatului Țării, la telegrama trimisă de Ucraina guvernelor german, austro-ungar, turc, bulgar și român din aceeași zi.

Sfatul Țării, parlamentul Republicii Moldovenești, aflând despre tendințele Ucrainei asupra unor părți ale Republicii Moldovenești, în special asupra unei părți a ținutului Hotinului și Cetatea Albă, își exprimă față de guvernul Republicii Urainiene, Rada centrală și întreg poporul ucrainean protestul său energic împotriva tentativelor asupra drepturilor de autodeterminare a poporului moldovenesc și a altor popoare, locuitoare pe teritoriul fostei gubernii a Basarabiei.

Sfatul Țării declară că Republica poporană Moldovenească s-a proclamat independentă și neatârnată la 24 Ianuarie a. c. în granițele fostei gubernii a Basarabiei, despre care fapt au fost anunțate toate statele și Ucraina.

Satul Țării amintește Ucrainei, că între Republicele Moldovenească și cea Ucraineană din momentul de când ele s-au declarat autonome, s-au stabilit cele mai amicale raporturi de vecinătate, și Ucraina întotdeauna a avut o atitudine de respect față de Republica Moldovenească, recunoscând dreptul ei la autodeterminare și independență.

În raporturile și adresele sale către Republica Moldovenească guvernul ucrainean întotdeauna privea Republica Moldovenească ca pe un stat aparte, interesele căruia se deosebesc de interesele Ucrainei. De exemplu, în telegrama din 17 Decembrie 1917, semnată de Vinicenco Șulghin, guvernul ucrainean invitând guvernul moldovenesc pentru a forma un guvern comun rus și pentru a începe tratativele de pace la Brest-Litovsc, în mod energic susține independența Republicii Moldovenești, și declară că guvernul ucrainean va lua apărarea intereselor Republicii Moldovenești numai în cazul când acesta din urmă îl va împuternici în acest scop: în caz contrar Ucraina va apăra la conferința păcii numai interesele sale. Această telegrama ca și alte adrese arată clar că Ucraina în mod fățiș recunoaște independența Republicii Moldovenești. Cu atât mai mare a fost surprinderea Sfatului Țării când a aflat despre dorința Ucrainei de a participa la conferința de pace de la București în legătură cu chestiunile Republicii Moldovenești, interesele căreia le poate reprezenta numai ea. Sfatul Țării, bazându-se pe trecutul istoric al Basarabiei care în mod istoric s-a format într-o regiune unitară indivizibilă, iar pe de altă parte, având în vedere interesele economice ale țării, arată poporului ucrainean nedreptatea amestecului Ucrainei în treburile Moldovei.

Republica Moldovenească ca și cea Ucraineană mult timp au suferit sub regimul crud al țarismului, ambele au trecut calvarul luptei pentru libertate, și când scopul a fost atins, când amândouă republicile au devenit independente și neatârnate, în care condițiuni se creează posibilități pentru dezvoltarea popoarelor lor, Moldova cu amărăciune află despre tentativele surorii ei mai mari împotriva independenței Republicii Moldovenești, care și ea dorește să fie independentă și neatârnată.

Sfatul Țării, în care sunt reprezentate toate națiunile ce locuiesc pe teritoriul Basarabiei, își exprimă în unanimitate protestul său energic împotriva tentativelor neauzite ale unui popor abia eliberat asupra dreptului și libertății altuia, care și el a devenit liber.

Sfatul Țării declară tare, că voința tuturor popoarelor care locuiesc în Basarabia este de a vedea Republica Moldovenească independentă, neatârnată și indivizibilă și orice tentative de oriunde ar veni ele împotriva independenței și divizibilității Republicii Moldovenești, așezate între Nistru, Prut, Marea Neagră, în hotarele fostei gubernii a Basarabiei, le consideră ca o violare neauzită împotriva dreptului de autodeterminare a unui popor care și-a câștigat drepturile cu atâtea sacrificii.

Sfatul Țării își exprimă convingerea fermă și credința nestrămutată că poporul ucrainean eliberat nu va vroi să sugrume politicește și economisește popoarele libere ale Republicii Moldovenești.

Pentru conformitate,
Secretar al Sfatului Țării,
B.Epuri