Nota trimisă de guvernul Ucrainei, guvernului român din 13 aprilie 1918

2039

Nota trimisă de guvernul Ucrainei, guvernului român din 13 aprilie 1918.

Ministerul Popular al
Afacerilor Externe
Nr. 1512
Kiev, str. Terescenkivska 9

Kiev, 12 aprilie 1918

Guvernul Republicii Ucrainiene are onoarea de a vă transmite rezoluția adoptată la 13 aprilie 1918 de către Parlamentul Ucrainei – Rada centrală – cu privire la anexarea Basarabiei de către România.

“Discutând chestiunea anexării Basarabiei de către România, Rada centrală ucrainiană declară:

  1. Că ea nu recunoaște că hotărârea “Sfatului Țării” privind încorporarea Basarabiei la România este un act care exprima voința tuturor popoarelor locuind pe teritoriul Basarabiei, din care cauză Republica Democrată a Ucrainei pretinde ca regiunile Basarabiei unde populația s-a declarat sau se va declara ucraineană să fie reunite la Republica Ucraina
  2. Că Rada centrală ucraineană însărcinează Consiliul de Miniștri să adreseze României ca și Imperiilor Centrale o notă de protest contra acestui sistem de represalii și violare a drepturilor naționalităților care locuiesc în Basarabia.

Nerecunoscând că problema Basarabiei ar putea fi soluționată prin actul de la 9 aprilie, Rada centrală ucraineană însărcinează Consiliul de Miniștri să ia toate măsurile de care dispune pentru ca chestiunea Basarabiei să fie rezolvată cât mai repede posibil, în acord cu Republica Democrată Ucraineana, cu condiția ca voința întregii populații din Basarabia să fie liber exprimată.

Guvernul crede că trebuie să adauge că după ce a ascultat raportul d-ui Galip, trimisul său special în România, raport care dovedește ardenta simpatie a guvernului și a poporului român pentru Ucraina, și apreciind că între cele două popoare există interese comune și vitale și văzând necesitatea de raporturi cordiale și strânse între România și Ucraina, el speră că guvernul român va găsi un teren de înțelegere pentru a reglementa într-un mod satisfăcător pentru ambele părți chestiunea Basarabiei.

Reprezentantul guvernului ucrainean pe lângă guvernul român, membru al Radei centrale, dl. Galagane, a plecat deja spre România și guvernul speră că în momentul dat el se găsește în raporturi oficiale cu guvernul român”.

Pentru copie conformă
Directorul departamentului (s) G. Losky

Președintele Consiliului de Miniștri și Ministru al Afacerilor Străine.
(s) Golubovici
Girant al Ministerului Afacerilor Străine (s) Lubynsky

*Nota este partea unui schimb de scrisori, dintre guvernele român și ucrainean, pe chestiunea unirii Basarabiei cu România. (vezi notele din 20 aprilie5 mai, 19 iunie)