Ordinul de zi nr. 12 emis de ministerul de război al Republicii Moldovenești din 26 decembrie 1917

1678

Ordinul de zi nr. 12 emis de ministerul de război al Republicii Moldovenești, către armata Republicii Moldovenești, din 26 decembrie 1917.

„Ordin armatei Republicei Moldovenești”
Nr. 12
26 decembrie 1917, Chișinău

§1

În ziua de 25 decembrie a fost parada armatei Republicei Moldovenești și s-a dat drapele unităților. Ordinea perfectă, prezentarea militară disciplinată, însuflețirea națională, toate au făcut o impresie bună asupra asistentei. Mulți care au fost la paradă văzând realitatea visului lor al idealului național, vor socoti ceasurile petrecute la această frumoasă și grandioasă manifestare națională, ca cele mai fericite din viața lor. Însăși natura se părea că protejează momentul superb, și splendidul și luciosul soare basarabean privea cu razele bucuroase pe cetățeni și armata Republicei Moldovenești.

Soldați

Din mâinile prezidentului instituției înalte, a Sfatului Țării, a primit drapelele. Apărând aceste drapele, soldații mor, dar nici odată nu cedează. Jurați-vă că și voi că până la ultima picătură de sânge veți apăra patria voastră natală și veți face zid împotriva anarhiei, care a pricinuit atâtea răni scumpei noastre țări, veți șterge lacrimile mumei voastre. În numele serviciului militar vă aduc mulțumire.

Locțiitorul directorului general de război, Podporucicul Gherman Pântea
Șeful statului Major, Ștabs căpitan Bogos
Prim aghiotant ștabs căpitan Berezovski