Ordinul Marelui Stat Major al României către trupele din Basarabia din 15 februarie 1918

1302

Ordinul Marelui Stat Major al României către trupele din Basarabia din 15 februarie 1918.

Din știri particulare s-a aflat că comandamentele noastre din Basarabia cred de datoria lor să-i pună din nou pe moșieri în stăpânirea lucrurilor, de care ei au fost dezbrăcați prin mișcarea revoluționară ce a avut loc înainte de intrarea oștirilor noastre în Basarabia.

Cum această purtare învrăjbește pe țărani, mai cu seamă că dușmanii noștri i-au ridicat împotriva noastră, tocmai pe cuvântul ca oastea românească a fost adusă în Basarabia de foștii moșieri pentru a statornici din nou vechea stare de lucruri; și cum avem interesul de a înlătura noi tulburări, vă rog să binevoiți a la măsuri ca oastea să nu se mai amestece în trebile dintre moșieri și țărani, pentru a împiedica noi jafuri și stricăciuni.

Trebuie să socotim ca bunăstarea de lucruri pe care am găsit-o în clipa intrării noastre în Basarabia, iar pentru faptele întâmplate mai înainte, moșierii trebuie să se adreseze stăpânirilor locale.

Generalul Lupescu