Proclamarea Unirii Principatelor Române din 11 decembrie 1861

3898

Proclamarea Unirii Principatelor Române, emisă sub titlul de „Proclamarea unirii definitive”, dată de Alexandru Ion Cuza, a fost adusă la cunoștința publicului în 11 decembrie 1861. Proclamația este însoțită și de lista guvernului.

Proclamarea Unirii Definitive

ROMÂNIA

Românilor!

Unirea este îndeplinită!

Naționalitatea Română este întemeiată!

Acest fapt măreț, dorit de generațiile trecute, aclamat de Corpurile Legiuitoare, chemat cu căldură de Noi, s-a recunoscut de Înalta Poartă, de Puterile Garante și s-a înscris în datinile națiunilor. Dumnezeul Părinților Noștri a fost cu Țara, a fost cu Noi.

El a întărit silințele Noastre prin înțelepciunea Poporului ș-a condus Națiunea către un falnic viitor!

În zilele de 5 și 24 ianuarie, ați depus toată a Voastră încredere în Alesul Nații, ați întrunit speranțele Voastre într-un singur Domn,

Alesul Vostru Vă dă astăzi o singură României!

Vă iubiți patria; vei ști dar a o întări!

Să trăiască România!

Alexandru Ion I.
Dat în Iași la 11 decembrie 1861

Consiliul miniștilor

Moldova Țara-Românească
A. C. Moruzzi
I. N. Cantacuzin
Al. A. Cantacuzin
Leon Ghica
Constantin Suto
Dimitrie GhicaAl. Plagino
Iancu Gr. Ghca
M. Băleanu
C. Niculescu
Scarlat Fălcoianu