Proclamați generalului Iacob Zadik, comandantul diviziei a 8-a române, către populația Bucovinei din 8 noiembrie 1918

1916

Proclamați generalului Iacob Zadik, comandantul diviziei a 8-a române, către populația Bucovinei din 8 noiembrie 1918.

Proclamație!

Răspunzând la chemarea Comitetului Național Bucovinean, Armata Română, din înaltul ordin al M.S. Regelui Ferdinand I al României, a pășit pe pământul marelui Voievod Ștefan, pentru a ocroti viața, avutul și libertatea locuitorilor de orișice neam și credință, împotriva bandelor de criminali, cari au început opera lor de distrugere în frumoasa noastră țară.

Trecând hotarul pus între noi de o soartă vitregă acum 100 și mai bine de ani, hotar care n-a putut niciodată să ne despartă și inimile, trupele române sosesc în mijlocul vostru aducându-vă dragostea și sprijinul lor, pentru libera înfăptuirea a dorințelor născute din dreptul legitim al popoarelor de a dispune de soarta lor.

Stăpâniți de aceste sentimente și cu credință în sinceritatea cererii voastre de ajutor, invităm poporul Bucovinean ca să nu se abată sub nici un motiv de la viața și ocupațiile normale.

Subsemnatul garantează oricărui locuitor libera exercitare a drepturilor sale civice și face cunoscut în același timp, că se va reprima cu toată severitatea cuvenită orice încercare de dezordine, acte de violență sau nesupunere la ordonanțele date de noi.

24 octombrie 1918 (data în stilul vechi)

Generalul I. Zadik
Comandantul diviziei a 8-a Române Regale