Proclamația generalului Broșteanu către locuitorii Chișinăului din 16 ianuarie 1918

1732

Proclamația generalului Broșteanu către locuitorii Chișinăului din 16 ianuarie 1918.

Cetățeni ai Chișinăului!

 1. Oștile românești destinate a veni la Chișinău, au intrat în oraș fără a întâmpina nici un fel de împotrivire din partea voastră.
 2. Aceasta dovedește că ați primit și ați ascultat cu înțelepciune și luminat patriotism strigarea ce-am făcut la purtarea voastră frățească față de noi și la primirea voastră binevoitoare.
 3. Sprijinul vostru binevoitor și cinstit a făcut să nu fie nici o neînțelegere, nici o încăierare, nici o neplăcere, așa că n-a fost nevoie să întrebuințăm arme.
 4. Pentru înțelepciunea arătată stând pașnici și liniștiți, pentru încrederea ce ați avut în purtarea frățească față de noi și pentru nădejdea ce ați pus în sprijinul nostru, arătându-ne dragoste și primindu-ne cu voioșie, vă aduc mulțumirile mele călduroase și vă asigur de cea mai deplină dragoste și ajutor pentru viitor.
 5. Voi avea nevoie și de aici înainte de sprijinul vostru, pentru îndeplinirea sarcinii militare ce am în această țară, și nădăjduiesc ca cu acest sprijin să vă pot ajuta să scăpați cât mai curând de nenorocirile anarhiei și împrejurările au făcut să vină asupra țării.
 6. Trăim vremuri mari, și pentru poporul moldovenesc al Basarabiei zilele acestea sunt hotărâtoare.
 7. Înțelepciunea, cinstea și patriotismul vostru vor hotărî de soarta Republicii Moldovenești (Basarabene).
 8. Uniți-vă într-un gând curat, pentru mântuirea patriei voastre!
 9. Popoarele liberale din Europa și din lumea întreagă, care alcătuiesc astăzi marea și sfânta întovărășire pentru slobozirea popoarelor mici de tirania popoarelor mari și care au scris în programul războiului ce duc câștigarea drepturilor de libertate și de unire a tuturor românilor, salută cu nespusă bucurie primirea caldă și bucuroasă ce ați făcut trupelor române, venite în mijlocul vostru.
 10. Urmați și mai departe de a vă arăta vrednici de aceste zile mari pentru neamul românesc.
 11. Lumea întreagă are ochii ațintiți asupra voastră.
 12. Însărcinarea mea nu este să împiedic împlinirea soartei sa v-ați croit, declarându-vă autonomia sau neatârnarea mai bine, ci dimpotrivă, de a ma sili să vă ajut pentru așezarea întocmirii voastre pe temelii solide.
 13. Pentru aceasta va fi nevoie să iau anumite măsuri de ordine și siguranță.
 14. Toate măsurile de rigoare ce voi lua vor fi în interesul vostru comun.
 15. Să ascultați și să urmați cu bună voie măsurile ce Comandantul meu vă va adresa, căci pornesc din nevoia apărării voastre de anarhie.
 16. România fiind țară în totul liberală, măsurile noastre nu sunt și nu pot fi măsuri de asuprire, dimpotrivă, ele sunt și vor fi însuflețite de principiile de libertate, de frăție și egalitate, care stăpânesc stăpânirea noastră.
 17. Puneți nădejdea în puterea noastră, fiind strânși, uniți, liniștiți și cu răbdare.
 18. În scurtă vreme veți vedea roadele bune ale înțelepciunii voastre și veți vedea folosul ce veți avea de la sprijinul patriotic ce veți da să curățim anarhia.
 19. Liniștea și siguranța noastră v-o garantez. În schimb vă cer ascultarea.

Chișinău, 1918
Comandantul trupelor române, general Broșteanu