Proclamația generalului A. Văitoianu, Comisar general al Basarabiei din 20 iunie 1918

1527

Proclamația generalului A. Văitoianu, după numirea sa în funcția de Comisar general al Basarabiei.

Proclamațiune

Prin înaltul decret No. 1448 bis al Majestății Sale Regelui Ferdinand al României, am fost numit comisar general al Basarabiei.

Îndatorirea mea cea mai însemnată este de a face ca silintele tuturor cetățenilor cu grija binelui, precum și ca toate dispozițiunile autorităților civile și militare, îngrădite în marginile legilor și regulamentelor, să meargă mână în mână pentru binele public.

Mândra Basarabie, alipită la patria mumă prin a sa bunăvoință, trebuie ca în scurtă vreme să arate tuturor că este cuibul ordinii și al dreptății pentru toți, al civilizației.

Îngăduitor pentru cei care ar face mici greșeli în lupta pentru binele public – căci numai cei ce lucrează pot greși – voi fi neîndurat pentru cei necinstiți, pentru speculatori și voi face să se aplice toată asprimea legilor contra a celor care cred că a sosit vremea ca în apa ce merge spre cale de limpezire, ar putea pescui.

Cetățeni ai Basarabiei, la muncă!
La muncă dreaptă și cinstită!
Legea trebuie să domnească.
Spre o stare mai bună și fericită, toți au dreptul să năzuiască!
Uitați relele trecutului și căutați a lecui rănile, -la lucru!

Dată în Chișinău, 20 iunie 1918.

Comisar general Basarabiei
General de Corp de Armată
Văitoianu