Proiectul organizării ocârmuirii Basarabiei adoptat în ședința Sfatului Țării din 28 noiembrie 1917

1374

Proiectul organizării ocârmuirii Basarabiei adoptat în ședința Sfatului Țării din 28 noiembrie 1917.

  1. Puterea înaltă în Basarabia o are Sfatul Țării, care este cel mai înalt așezământ de ocârmuire până la chemarea adunării poporane basarabene.
  2. Organ (așezământ) împlinitor al Sfatului Țării este Sfatul directorilor generali, care este răspunzător pentru trebile și măsurile sale numai înaintea Sfatului Țării.
  3. Sfaturi directorilor generali are toate puterea împlinitoare și lucrează în temeiul zacoanelor și povețelor date și întărite de Satul Țării.
  4. Legăturile între Sfatul Țării și stăpânirea centrală au să se facă prin Sfatul directorilor generali.
  5. Sfatul directorilor generali este alcătuit dintr-un director-președinte și zece directori generali pe următoarele branșe: unul pe trebile din lăuntru, al doilea pe învățământul norodului, al treilea pe trebile pământului și a gospodăriei sătești, al patrulea Pe trebile finanțelor, al cincilea pe treaba drumurilor de fier, pe poște și telegraf, al șaselea pe treibile ostășești, al șaptelea pe judecătorii și pe trebile credințelor religioase, al optulea pe negoț, industrie și pentru apărarea muncii, al nouălea pe trebile străine (internaționale) și al zecelea, controlorul general.
  6. Sfatul directorilor generali se alcătuiește de o față, însărcinată cu această treabă de către prezidiumul Sfatului Țării împreună cu o comisie mijlocitoare, în care intră șapte deputați de la toate fracțiile Sfatului Țării. Șfatul Țării are drept să-i întrebe pe directorii generali despre orișice treabă în ocârmuirea lor și ei sunt datori să răspundă. Dacă Sfatul Țării arată neîncredere directorilor generali, ei părăsesc slujba lor, toți sau o parte din ei.
  7. Trebile țării se hotărăsc după zacoanele de până acuma, care n-au fost desființate de stăpânirea vremelnică (rusească ) sau de Sfatul Țării. Asemenea se iau în seamă măsurile și poruncile stăpânirii vremelnice (rusești), care au fost scoase de la 1 martie 1917 încoace și cari se potrivesc cu împrejurările din țara noastră.