Protestul adresat Radei ucrainiene de sovietul moldovenesc al deputaților ofițeri și soldați ai circumscripției militare Odessa din 26 iulie 1917

1517

Protestul adresat Radei ucrainiene de sovietul moldovenesc al deputaților ofițeri și soldați ai circumscripției militare Odessa din 26 iulie 1917.

Sovietul Moldovenesc al deputaților ofițeri și soldați ai circumscripției militare Odessa, ascultând și judecând în ședința extraordinară memorandumul partidului socialist-revoluționar despre înființarea Consiliului Central regional basarabean, a hotărât a susține complet propunerile partidului și poftește toate celelalte naționalități și organizații politice a se uni pentru conlucrare, pentru realizarea principiilor din memorandum. Situația Basarabiei în imediata apropiere cu fontul provoacă necesitatea urgentă a uni sforțările țările tuturor naționalităților pentru asigurarea siguranței publice și apărării populației pașnice de siluiri și prădăciuni. Viitoarea demobilizare a armatelor de pe frontul român pune chestiunea aprovizionării părților demobilizate și apărarea populației și averilor regiunii de prădările posibile din partea oamenilor flămânzi și epuizați de războiu îndelungat.

Luând cunoștință de poftirea Raidei centrale, adresată comisariatului basarabean și delegatului comitetelor de a merge la Kiev la consfătuirea reprezentanților guberniilor unificate de organul Radei, comitetul executiv al sovietului deputaților soldați și ofițeri moldoveni a hotărât: să roage Rumcerodul ca organ central revoluționar al democrației de a comunica guvernului temporar, că soldații și ofițerii moldoveni ai circumscripției militare Odessa și a frontului român, unificați în soviet, respingând în mod categoric orice posibilitate de anexare a Basarabiei la Ucraina și orice pretențiune a Ucrainienilor o socotesc ca o uzurpare. Ruptă din principatul Moldovei prin tratatul de la 1812, și în primii ani administrată pe bază de autonomie (vezi colecția legilor rusești, volum 35 – statutul formării oblastiei basarabene și consiliul ei suprem) Basarabia, cu autonomia largă internă, poate fi legată pe bază federativă cu guvernul central al statului rus, dar nu cu o altă regiune, care intră în compunerea republicii și orice încercare a Radei centrale de a anexa Basarabia, se refuză în mod categoric de comitetul executiv moldovenesc ca imperialistă, împotriva dreptului de autodeterminare a poporului moldovenesc.

Comitetul executiv moldovenesc consideră actul Radei ca antidemocratic, în contrazicere cu declarațiile guvernului temporar și a organelor centrale a democrației rusești în persoana Sovietului deputaților soldați și țărani.

Având în vedere că tendințele Radei de a lărgi hotarele Ucrainei pe socoteala altor naționalități, ai jignit profund întregul popor moldovenesc și celelalte naționalități din Basarabia, comitetul executiv moldovenesc roagă guvernul temporar: 1) prin act oficial se explice Radei ilegalitatea tendințelor de acaparare a altor naționalități; 2) prin act oficial a recunoaște în principiu drepturile de autonomie al nației moldovenești în hotarele etnice, care se determină prin hotarele geografice a Basarabiei și părți din ținuturile de lângă Nistru din guvernămintele Cherson și Podolia, locuite în majoritate de Moldoveni.

Președinte, praporșcic
P. Grosul