Radiogramă trimisă de guvernul Republicii Moldovenești despre participarea la Tratativele de pace de la București din februarie 1918

1335

Radiogramă trimisă de guvernul Republicii Moldovenești guvernului Republicii Ucrainene cu privire la participarea reprezentațiilor Republicii Moldovenești la Tratativele preliminare de pace de la București din februarie 1918.

După informațiunile primite, Guvernul Republicii Ucrainiene ia asupra sa reprezentarea intereselor Republicii Moldovenești la Conferința de pace din București, care dorește să aibă la conferință, alături de delegații din partea Republicii Ucraina și delegați ai săi, împuterniciți de a lua parte la rezolvarea chestiunilor care intră în competiția exclusivă a Republicii Moldovenești independente.

Având în vedere declarațiile repetate de mai multe ori ale Radei Ucrainiene despre susținerea principiului autodeterminării naționalităților, pentru care a luptat și ea ca și Guvernul Republicii Moldovenești, și pe care l-a confirmat în diferite acte oficile și promisiuni, începând cu consfătuirea Comisarilor guberniali și a reprezentanților Comitetelor executive guberniale ale Ucrainei și Basarabiei din 25 iulie anul 1917, Guvernul Republicii poporane moldovenești cu onoare roagă Guvernul Ucrainei a comunica întrucât aceste știri sunt exacte și dacă sunt exacte, de care (principiu) a fost călăuzit Guvernul ucrainean, făcând pași care merg în contrazicere cu interesele de Stat ale Moldovei.

Guvernul Republicii Moldovenești consideră de datoria sa să reamintească Guvernului Ucrainei următoarele: după alcătuirea Guvernului Republicii Moldovenești, Rada Centrală din Kiev nu o dată s-a adresat Republicii Moldovenești cu diferite chestiuni în așa termeni, cu care ea se adresa altor regiuni autonome, create pe teritoriul fostului Imperiul Rus, după cum aceasta se vede din telegrama de la 27 noiembrie 1917, semnată de Vinicenco și Șulghin, telegrama de la 20 decembrie 1917 și telegrama de la 12 decembrie 1917 în care reprezentanții Republicii Moldovenești erau invitați să ia parte la Conferința de pace de la Brest-Litovsk, aceasta fiindcă Rada avea să-și apere numai interesele sale.

În proiectul organizării Ucrainei din 15 septembrie 1917 se spune că teritoriul Ucrainei cuprinde Guberniile Kiev, Podolia, Volânia, Holm, Cernigov, Poltava, Ecaterinoslavul și Taurida, fără regiunile locuite de neucrainieni. Universalul de la 7 noiembrie 1917 declară, că teritoriul Ucrainei cuprinde guberniile: Kiev, Podolia, Volânia, Cernigov, Poltava, Harcov, Herson, Ecaterinoslav și Taurida fără Crimeia.

Universalul de la 12 ianuarie 1918 declară independența Ucrainei în granițele arătate mai sus.

Având în vedere toate cele de mai sus, Guvernul Republicii Moldovenești socoate că numai el singur, fără nici un fel de amestec din afară, are dreptul de a reprezenta și apăra interesele de Stat ale Republicii neatârnate a Moldovei și încă odată are onoarea de a ruga Guvernul ucrainean să binevoiască a da în această chestiune lămuririle cuvenite, mai cu seamă că din momentul înființării acestor Republici, Guvernele lor au mers mână în mână, întotdeauna găsind sprijin unul în altul și ținând amândouă spre apărarea intereselor naționale și de Stat a Țărilor vecine.