Raport al Direcției Centrale a munițiilor către I. I. Brătianu din 25 ianuarie 1918

1498

Raport al Direcției Centrale a munițiilor către I. I. Brătianu din 25 ianuarie 1918.

25 ianuarie 1918
Confidențial personal
Nr. 25/21/I/918
Direcția munițiilor 29/I/918
Raport sosit prin dl. deputat Iunian. Se va comunica în copie
Ministerul de război, Ministerul de externe și Ministerul de Interne spre știință
ss. V. Brătianu

Direcția centrală
către
Ministerul Materialului de Război

Asupra celor petrecute de la data de 7 ianuarie până în prezent, în ce privește serviciile aceste direcțiuni și chestiunile militare, am onoarea de a raporta:

Primul semnal al luptelor ce urmau să reînceapă între trupele ucrainiene și cele maximaliste, a fost oprirea circulației trenurilor în Odesa spre Chișinău și a mișcării vaselor din port. În același timp a încetat mișcarea vapoarelor pe liniile magaziilor și orice lucrare din port, astfel că activitatea Comisiei a fost redusă cu desăvârșire din aceste cauze.

Partidul sindicaliștilor locali în care s-a înregimentat o parte din lucrătorii șantierului și dezertorii români, majoritatea evrei, au reînceput manifestațiile de stradă cu mult mai amenințătoare fiind de rândul acesta susținuți de către comitetele maximaliste și marinarii înarmați. La aceste manifestații au fost luați cu forța o parte din soldații de corvoadă din port și răniții români din spitale.

La 9 ianuarie bandele maximaliste ajutate în acțiunile lor de sindicaliști și dezertori devin agresive prin arestarea Comandorului Pantazi, a Căpitanului Rosetti și a senatorilor Cantilli și Stavri Brătianu. În același timp se primesc știri că au fost arestați în gara Razdelnaia ofițerii ardeleni curieri, ce veneau din Kiev cu întreaga corespondență ce purtau.

Asupra acestor arestări s-a protestat autorităților militare fără rezultat; în urmă, prin intervenția corpului consular s-a liberat Comandorul Pantazi și D-nii Senatori. Cu ocazia arestării Comandorului Pantazi s-a confiscat unul din automobilele comisiunii, iar altul a fost luat cu forța din garaj.

La 10 ianuarie s-a adus de la Chișinău întreg personalul comisiunii mixte, împreună cu Colonelul Ghenădescu și Căpitanul Lucasievici, care a fost ținută arestată pe vasul “Sinope”. Asupra acestei comisiuni s-a confiscat fondul de lei aproape două milioane. Cu toate intervenirile făcute pe lângă Snabrun, Ștab-Comisarul Radei Ucrainiene și Comitetul de zece care era la putere nu s-a obținut nici un rezultat; singura intervenire făcută tribunalului revoluționar și însoțită de cauțiunea de 50.000 ruble a avut ca rezultat liberarea tuturor celor între care Căpitanul Rosetti, presupus de spionaj și Maiorul Protopopescu comandantul Școlii de aviație, care fusese arestat cu o zi mai înainte mergând la serviciu.

La 10 ianuarie primindu-se de la Rumcerod o notă prin care se cerea înaintarea către guvernul român a unei adrese privitoare la retragerea trupelor române din Basarabia și încetării dezarmării trupelor ruse, ce se retrăgeau de pe frontul român, m-am adresat, pentru a se lua o hotărâre, următoarelor persoane: D-nii Generali Crăiniceanu, Duiliu Zamfirescu, C. Cernescu, I. Grădișteanu și S. Atanasiu, care constituindu-se în un comitet au decis ca adresa să fie înaintată Consulul general român spre a o trimite la destinație. Tot acest comitet s-a ocupat de chestiunea privitoare presei ostile nouă, a sindicaliștilor și dezertorilor români pentru care urmau a se lua oarecare măsuri față de gravitatea împrejurărilor: în acest scop s-a hotărât destinarea sumei ce se va crede necesară din fondul comisiunii.

În ziua de 13 ianuarie s-au început luptele de stradă între ucrainieni, care voiau să puie stăpânire pe oraș și trupele maximaliste. Acestora din urmă s-au adăugat sindicaliștii și dezertorii care profitând de starea de anarhie ce domnea, s-au dedat la jafuri cu ocazia perchezițiilor pentru arme cu osebire contra românilor.

S-au dezarmat posturile noastre de pretutindeni, confiscându-li-se armele, s-au atacat depozitele de munițiuni, de arme, sanitare, cooperativa parlamentară și depozitele comisiunii, magaziile și vagoanele din port, a căror pagube nu au putut fi încă stabilite.

S-au percheziționat Consulatul Român, birourile Comisiunii, de unde s-a arestat ofițerul de serviciu. S-a pus stăpânire pe șlepurile încărcate din port, pe parcul de aviație, arestându-se doi ofițeri, vasul “Curator” care sosise din Cherson cu parlamentarii și depozitele noastre din Zastava și Perisip (Odesa). În toate acestea s-au postat santinele de ale lor, îndepărtându-se ale noastre.

Cu ocazia rechizițiilor pentru trebuințele lor, maximaliștii au luat automobilele Ford în număr de 30 care abia sosiseră de la Karlowka în stația Zastava.

De la depozitul Karlowka raportul sosit arată că un colonel rus însoțit de mai mulți ofițeri și trupa armată, după ce au luat situațiunea munițiilor au încărcat 18 (opt spre zece) vagoane cu arme și munițiuni pe care le-au expediat la Moscova, spunând că întreg cuprinsul depozitelor Karlowka și Selestina va fi expediat la Moscova și Petrograd. În tot acest timp nu a fost nici un mijloc de a se comunica Ministerului, toate telegramele ce am dat de la început au fost probabil oprite, deoarece nu am primit nici un răspuns. Prin telegrafia fără fir de la Durostor și prin ajutorul avioanelor nu s-a putut de asemenea comunica ele fiind ocupate. Prin autoritățile ruse de asemenea nu s-a putut face legătura ele find devastate.

Pe ziua de 20 ianuarie încetându-se luptele și orașul rămânând în puterea maximaliștilor, ne-am adresat Rumcerodului printr-o adresă cerând a se ridica stăpânirea asupra celor ocupate, de a se restitui confiscările și a se asigura personalul comisiunii și a întregii colonii. Această adresă a fost susținută și verbal în fața comitetului atât de mine cât și de comisiunea compusă din d-nii General Crăiniceanu, Cociaș și Cernescu. Comitetul Rumcerodului a răspuns că ei vor îngriji de buna stare a tot ce au ocupat dar că până ce nu li se vor da de guvernul nostru lămuriri asupra intențiunilor sale în privința ocupărilor din Basarabia și eventual a celor de dincolo de Nistru și asupra amestecului în politica lor internă, ei nu ne vor pune în stăpânirea avutului nostru. Cu toate explicările date, ei au cerut trimiterea unei comisiuni mixte la Chișinău și Iași pentru a se convinge asupra știrilor ce ei posedau.

Până să se decidă asupra formării comisiunii atât din partea lor cât și din a noastră, precum și a unei puteri neutre, în cursul acestei nopți s-au produs cele mai mari represalii, arestându-se de la domiciliul lor o mare parte din parlamentari și aproape 40 ofițeri după diferitele servicii din Odesa. Tot în cursul acestei nopți s-au ocupat birourile Comisiunii de aprovizionare și transporturi închizându-se tot personalul de serviciu împreună cu ofițerul, nelăsându-se deschise decât birourile ofițerilor francezi cărora li s-a permis accesul.

Astăzi 21 ianuarie adresându-se din nou Rumcerodului acesta a justificat arestările prin neîncrederea și teama ce au avut în urma știrilor primite că armata română trecând Nistru caută a înainta către Odesa. La protestările noastre asupra zvonurilor ce ei au primit, au convenit să elibereze pe parlamentarii și ofițerii comisiei, deținând numai pe acei ai aviației și cei din artilerie din port, până ce o comisiune aleasă dintre parlamentari români care să plece la Iași, nu le va aduce asigurări din partea guvernului român că cererile lor vor fi satisfăcute și că comisia mixtă ce urmează să plece apoi la Iași va fi primită de guvernul român fără nici un pericol pentru ei.

Director general ss. Vivescu