Răspunsul Italiei la telegrama din 28 noiembrie 1918, trimisă de Congresul general al Bucovinei

1735

Răspunsul Italiei la telegrama din 28 noiembrie 1918, trimisă de Congresul general al Bucovinei.

Răspunsul Ministrului Italiei

Am onoarea să Vă anunț primirea telegramei  D-Voastre, la care n-am putut răspunde decât acum, primind-o cu întârziere.

Principiul naționalităților ca bază a fundării statelor a fost proclamat de un bărbat de stat italian și susținut de poporul italian într-o suta de ani de lupte, și de armatele italiene în patru războaie.  Astăzi, înfăptuindu-se realizarea acestui principiu în toată Europa, Italia se bucură de eliberarea celorlalte popoare subjugate ca și de acea a propriilor săi fii și cu adâncă mulțumită și emoționată ea privește la România care, sub sceptrul regelui său, prin vigilența armatei sale și prin credința poporului său înfăptuiește unitatea rasei sale.

Eu nu voi lipsi de a aduce telegrama  D-Voastră la cunoștința guvernului regelui și, mulțumindu-vă pentru amabilele  D-Voastră expresiuni, aduc eu din parte-mi cele mai sincere felicitări pentru fericirea și prosperitatea României Mari.

Însărcinatul de afaceri al Italiei
Auriti

* Vezi telegrama trimisă puterilor Antantei și răspunsul Franței