Relatare despre crearea Comitetului Central Moldovenesc din 3 august 1917

1607

Relatare despre crearea Comitetului Central Moldovenesc.

Zilele trecute în Chișinău s-a întocmit Sfatul Central al deputaților soldați și ofițeri moldoveni. În sfat au intrat împuterniciți de la toate organizațiile militărești moldovenești, ca de la Sfatul ostașilor și ofițerilor Moldoveni de pe frontul românesc, de pe frontul de la apus, de la Odessa, Sevastopol, Nicolaev, Ecaterinoslav, Chișinău, Bender și din alte locuri, unde sunt uniți soldații și ofițerii moldoveni. Sfatul a întocmit de acum câteva comisii, care lucrează treburile deosebite. Așa este comisia literară, comisia pentru garnizoana din Chișinău, comisia de mobilizatie, comisia politică și altele.

Președintele sfatului a ales praporșcicul Pântea, vicepreședinte căpitanul Cojocaru. Până acuma sfatul a slobozit o declarație, în care arată pricinile care a silit pe toți Moldovenii militari, să se unească într-un sfat al lor și mai arată ce va avea de lucrat acest sfat. Apoi sfatul a mai trimis un protest ucrainienilor în legătură cu svonurile despre aceea că Basarabia va fi alipită de Ucraina. Sfatul a intrat de acu în legătură cu toate așezămintele locale și se bucură de cea mai mare încredere și cinste.

Le dorim ostașilor și ofițerilor noștri spor la muncă și sănătate, ca să poată munci cât mai vârtos pentru binele ostașilor moldoveni, deci și pentru binele întregului neam moldovenesc.