Salutul adus Sfatului Țării de delegații puterilor aliate din 7 decembrie 1917

1463

Salutul adus Sfatului Țării de delegațiile puterilor aliate (România, Franța, Anglia, SUA), după vizita în Chișinău din 7 decembrie 1917.

O delegație a României, Franței, Angliei și Americii, vizitând în 7 decembrie orașul Chișinău, a socotit de cuviință să se înfățișeze – firește în chip neoficial – și la Sfatul Țării, spre a-l hiritisi ce în legătură cu programarea Republicii Moldovenești.

Delegația se alcătuirea din șapte membri și anume: Colonelul francez Henri, Colonelul român Ghenadescu, D. Lucasievici și Balamace, englezul Spit și doi americani.

Republica moldovenească a fost salutată prin Colonelul francez Henri și Colonelul român Ghenadescu, care și-au arătat dorința să vadă cât mai repede organizate puterile țării spre binele neamului moldovenesc și a tuturor noroadelor Republicii.

În numele Sfatului Țării, președintele Ioan c. Inculeț, a salutat sosirea aliaților pe pământul liber al noii Republici latine spunând, că vor fi binevăzuți totdeauna în cuprinsul scumpei noastre Țări.

Delegația a mai fost salutată de către domnii deputați Buruiană, și Cijevscki și Buzdugan. Acesta din urmă a rostit următoarele cuvinte:

„Domnilor deputați englezi, americani și fraților francezi și români! Noi moldovenii am fost întotdeauna apăsați de jugul țarismului rusesc peste o sută și mai bine de ani.

Din bezna nopții întunecate noi ne uitam cu nădejde spre luceafărul latinității Franța, și ne gândeam: oare vom mai scăpa noi cândva de bezna nopții grozave? și iată, pe urma revoluției tuturor popoarelor subjugate ale Rusiei, ne-a strălucit și nouă soarele mântuitor ale libertății.

Azi suntem cetățeni liberi ai republicii moldovenești.

Și dacă acum ați venit la noi ca frați buni ai neamului nostru dezrobit mâine vă așteptăm ca soli ai Țărilor libere pe care le veți fi scos din lanțurile robiei.

Trăiască sora noastră Franța! Trăiască sora România! Trăiască Anglia, trăiască America!”

Delegației i s-a făcut, din partea tuturor deputaților, cele mai călduroase ovații.