Ședința extraordinară a Sfatului Țării din Basarabia, de primire a generalului Broșteanu, din 15 ianuarie 1918

1559

Ședința extraordinară a Sfatului Țării, de primire a generalului Broșteanu, din 15 ianuarie 1918. Generalul Broșteanu ține o scurtă cuvântare, în care exprimă motivele pentru care armatele române se află în Basarabia.

[…]

Președintele Sfatului Țării, Inculeț, spune: ”D-lor deputați: astăzi reprezentanții României ne-au făcut cinstea să fie aici în Sfatu Țării. Salut d-lor, cu toată căldura pe Domnul General Broșteanu, reprezentantul oștilor României. Domnilor deputați, Dumneavoastră știți prin ce împrejurări grele am trecut și că altele și mai grele ne așteptau din cauza tulburărilor de prin orașe și de prin sate. Mulți, care au fost interesați, au făcut provocații împotriva trupelor române, care au sosit la noi. Dumneavoastră însă știți, că aici s-au dat lămuriri cu ce scop au venit trupele române: să păzească drumul de fier și pâinea, pe care au cumpărat-o”

[…]

“Scop politic nu au nici n-au avut. Trebuie să înțelegeți că de îndată ce bolșevicii au apucat drumul de fier, oștile române au fost puse în cea mai mare primejdie. Românii nu-și mai puteau duce de aici nici furaj, nici pâine și nu-și mai puteau duce nici muniția. Stavca nu putea suferi ca armata să fie adusă în astfel de împrejurări. Aceasta este lucrul lămurit și iată de ce au trebuit să facă pasul acesta. Ca să-și lege frontul cu spatele, să împiedice ca și mai departe să li se rețină telegramele, să li se risipească și prade pâinea, de care au așa trebuință. Ne-au garantat împreună cu Franța că nu urmăresc niciun scop politic. D. Broșteanu mi-a spus, când i-am ieșit în întâmpinare la Strășeni, că ne garantează toate libertățile noastre. Pe frații noștri, care au venit cu acest scop, îi primim cu brațele deschise și le zicem din toată inima: bine ați venit”…

[…]

D. General Broșteanu mulțumește pentru onoarea ce i se face și de primirea parlamentului moldovenesc, spune că a venit să declare personal scopul intrării armatei române, să salute Republica Moldovenească și să ureze conducătorilor ei munca spornică.

„Mulți cetățeni ai republicii sunt cuprinși de bănuieli și frică pentru libertățile lor. Trebuie să vă declar, că România este într-o situație prea grea și că la conflicte și război de cucerire nu se poate gândi. Ați hotărât să vă creați o republică, dar nu aveți puteri proprii. În fiecare ceas, pe teritoriul republicii, se petrec prădăciuni și umorul și nu le puteți împiedica. Armatele rusești se găsesc de un an pe frontul român; aceste armate acum nu au pâine și ea trebuie adusă din Rusia. Și iată că de acord cu guvernul revoluționar rus, s-a format o comisiune pentru cumpărarea pâinii. Dar pâinea cumpărată se risipește și se pradă, membrii comisiunii sunt arestați. Care era ieșirea? Nu era decât una: a trimite armate pentru paza depozitelor, transporturilor și a drumurilor de fier. Iată scopul pentru care s-a trimis aici armată, subliniez singurul scop. Dar o dată cu aceasta, armata română a adus alt serviciu populației din republica dumneavoastră; din momentul când armata română a intrat pe teritoriul Republicii Moldovenești, în toate punctele prin care am trecut, reprezentanții populației se prezentau și ne mulțumeau pentru noaptea liniștită petrecută. În Chișinău se petrece același lucru: populația ne mulțumește că poate trăi liniștită sub paza armatelor române. Guvernul român pune la dispoziția dumneavoastră acestei armate, care sunt aici pentru a veni în ajutorul dumneavoastră. La crearea republicii este nevoie de forță, care să garanteze viața economică și financiară, pentru formarea tânărului Stat; nici un guvern fără forță organizată nu poate realiza problemele ce cad asupra lui. Numai forța poate crea viața liniștită de stat. Creați-vă viața dumneavoastră cum credeți și nimeni nu se va amesteca în ea. În organizarea ei, noi nu vă vom împiedica”.

D. Erhan, ca prim director spune: “Domnule General, guvernul Republicii Moldovenești, cu inima deschisă și bucurie întâlnește pe frații români, veniți aici ca să ajute popoarele din această țară, în luptă cu anarhia.

Guvernul Republicii Moldovenești va lua toate măsurile să vă ajute ca cât mai repede să vă elibereze de această sarcină. Se va face totul, ca populația să înțeleagă pentru ce ați venit, că ne aduceți liniște și rânduială. Guvernul Republicii Moldovenești este ales de toate popoarele și ele împreună pe viitor vor lucra pentru apărarea țării lor și pentru ordine. Mulțumim fraților noștri Români pentru serviciul ce ni l-au adus și pentru credința în libertatea și marele și fericitul viitor. Trăiască poporul român – trăiască România”

*În aceiași zi, Sfatul Țării trimite o telegramă Parlamentului român.