Ședința Sfatului Țării din Basarabia la închiderea sesiunii din 28 mai 1918

2038

Închiderea sesiunii Sfatului Țării din Basarabia în ședința din 28 mai 1918.

La ședința de luni, 28 mai a.c., a Sfatului Țării Basarabiei, Dl C. Stere, Președintele Sfatului, a dat citire următorului decret:

[Decretul Nr. 1221, semnat de regele Ferdinand I și de președintele consiliului de miniștri, A. Marghiloman. Decretul este însoțit de un raport al primului-ministru către rege.]