Telegramă de la Paris despre recunoașterea lui Cuza de către Puterile Garante

2657

Telegramă din 2 aprilie 1859, despre decizia din 1 aprilie 1859 luată în cadrul Conferința de la Paris, prin care cele 5 puteri garante – Franța, Rusia, Marea Britanie, Rusia și Regatul Sardiniei – recunosc de jure alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Principatelor Unite.

Ministerul Afacerilor Străine

București

A doua conferință a fost ieri. Îndoita alegere a Prințului Cuza recunoscută curat și simplu (purement et simplement) de către cinci Puteri Garante.

Ștefan Golescu