Telegramă trimisă Consulului general al Italiei la Odesa de ministrul Italiei la Iași din 8 februarie 1918

1310

Telegramă trimisă Consulului general al Italiei la Odesa de ministrul Italiei la Iași din 8 februarie 1918.

8/21 februarie 1918

Telegramă

Către Consulul General al Italiei,
Decanul Consulilor Aliați la Odesa

(Nouă telegrame au conținut identic pentru fiecare dintre Consulii Aliați din Odesa)

Miniștrii aliați au avut cunoștință de ultimatumul adresat de către “Rumcerod”, Guvernului român. Noi trebuie să protestăm în mod energic contra atitudinii adoptate de Rumcerod care nu ține deloc seama de starea convorbirilor pe care le-am întreprins la cererea Rumcerodului însuși, nici de propunerile concertate între proprii lor delegați și delegații aliați. Protestăm în mod deosebit contra arestării românilor și tratamentului inuman la care au fost supuși. Comunicând cele de mai sus “Rumcerodului”, vă rugăm să insistați cu cea mai mare fermitate pentru punerea în libertate a românilor și pentru reluarea convorbirilor, conform regulilor în vigoare între popoarele democratice și civilizate, între delegații aliați români și “Rumcerod”. Noi contăm că fiecare dintre consulii noștri se va asocia cu întreaga sa autoritate personală. În ceea ce privește Basarabia veți reaminti că intervenția trupelor române este o operațiune militară fără nici un caracter politic, întreprinsă în deplin acord cu aliații și autoritățile basarabene, în scopul evident umanitar și pentru a asigura aprovizionarea trupelor ruse și române, precum și a populației civile.

Ministrul italian, Decanul reprezentanților Aliați, Fasciotti
Iași, 8/21 februarie 1918