Telegramă trimisă de generalul Averescu, generalului Coandă la Kiev din 8 februarie 1918

1443

Telegramă trimisă de generalul Averescu, generalului Coandă la Kiev din 8 februarie 1918.

Ministerul Afacerilor Străine
Direcția Cabinetului și a Cifrului

Telegramă descifrată
Generalul Averescu către generalul Coandă la Kiev
Din 8/21 februarie 1918

Ca răspuns la telegrama dumneavoastră numărul 798 din 15 februarie, vă rog să aduceți la cunoștința comandantului suprem Muraviev, cele ce urmează:

1 – Trupele române au intrat în Basarabia la cererea formală a guvernului Republicii Moldovenești.

2 – Scopul trimiterii trupelor românești este exclusiv de a garanta securitatea depozitelor militare pe care le avem în Basarabia destinate trupele române ca și celor rusești ce se mai găsesc încă în România, și de a asigura în același timp circulația normală pe căile ferate din Basarabia. Guvernul Republicii Moldovenești este în imposibilitatea de a lua aceste măsuri din lipsa de forțe militare organizate.

3 – Atitudine agresivă a autorităților superioare de la Kiev cu privire la România n-ar putea fi deci justificată.

4 – Insistați pentru a obține autorizarea de a reveni la Iași, în scopul ca prin explicații complete să puneți guvernul în situația de a înlătura neînțelegerile ivite.

Președintele Consiliului de Miniștri
General Averescu