Telegramă trimisă de generalul Duhonin, șeful de stat major al Marelui Cartier General rus, comandamentului frontului român din zona Odessa din 28 septembrie 1917

1646

Telegramă trimisă de generalul Duhonin, șeful de stat major al Marelui Cartier General rus, comandamentului frontului român din zona Odessa din 28 septembrie 1917.

Telegraf 28 – 9

Comandantului suprem de pe frontul român în copie, Chișinău, Palatul Libertății, Comitetul Central Executiv Moldovenesc.

Stavca în 886.3.16 Chișinău în 62414

În principiu obiecțiuni nu sunt, dar în vederea greutăților și încetinelii în formarea noului regiment de rezervă, este mai rațional moldovenizarea unuia din regimentele de rezervă existente deja din zona frontului român, pentru ca completările cu Moldovenii ce vor trece ulterior prin rândurile sale, să intre și să completeze unitățile de pe frontul român.

S-ar părea că pentru acest scop, ar putea fi folosit regimentul 40 de rezervă, format la început pe lângă regimentul 53 Volâni în Chișinău, prin care a trecut un mare număr de completări moldovenești și are și acuma în cadrele sale mulți Moldoveni. În caz de confirmare, regimentul 40 de rezervă trebuie să fie transferat din Odessa în unul din orașele (nu mari) din Basarabia, să se lase în cadrele sale acei care se găsesc acum în el – ofițeri și soldați Moldoveni, iar celelalte grade din cadrele sale, care nu sunt Moldoveni, să fie în mod treptat înlocuite cu Moldoveni din alte regimente de rezervă de pe frontul român, dându-le alte denumiri (în moldovenește), corespunzătoare categoriilor la care aparțin după starea sănătății. Prin regimentul de rezervă moldovenesc trebuie să treacă ofițerii Moldoveni de curând eliberat din școalele militare ale regiunii Odessei. Hotărârea, rog să o telegrafiați pentru ordonarea schimbării de denumire a regimentului 603. Duhonin.

(L.S.) Conform cu originalul, Secretar locotenent (semnătura). Conform cu originalul: pentru secretarul Comitetului Moldovenesc executiv al garnizoanei Odessei, E. Sinicliu