Telegramă trimisă de Sfatul Țării guvernului român din 22 decembrie 1917

1660

Telegramă trimisă de Sfatul Țării guvernului român din 22 decembrie 1917, urmată de răspunsul ministerului de război al României, precum și descriere succintă a contextul tensionat în care guvernul moldovenesc decide trimiterea acestei telegrame.

Domnule Ministru de război al României, conform hotărârii Consiliului Directorilor Generali ai Republicii Moldovenești, Vă rugăm să binevoiți a dispune trimiterea la Chișinău a unui regiment Ardelenesc cu posibilă urgență. Totodată Vă rugăm să ordonați ca acest regiment să steie la dispoziția directoratului Republicei Moldovenești.

Kișinău, la 22 decembrie 1917.

Președintele Consiliului
P. Erhan
Director general de Externe
I. Pelivan
Director general de Interne
V. Christy

Rezoluția pusă de ministrul de război al României:
Marele Stat Major 24/XII/1917
Consiliul de miniștri a aprobat cererea de față. Se va da ordin ca 1.000 ardeleni cu arme și mitraliere, ce ne vin din Kiev, să se oprească la gara cea mai apropiată de Chișinău, de unde se vor trimite pentru paza depozitelor de subzistență.
Ministrul, general Iancovescu

[Sfârșitul anului 1917 găsește Republica Moldovenească într-o atmosferă extrem de tensionată. Guvernul din Petrograd intensifica acțiunile împotriva trupelor frontului român, aflate sub comanda generalului Scerbacev. Luptele dintre trupele generalului și armata roșie au devenit critice, mai ales în Chișinău și au atras nemulțumirea locuitorilor orașului, aceștia cerând guvernului moldovenesc reinstaurarea ordinii. În același timp, Rumcerodul din Odessa iniția acțiuni care urmăreau alipirea Basarabiei la Ucraina.

În acest context, guvernul de la Chișinău, susținut de Blocul moldovenesc, reușea să obțină de la Sfatu Țării o autorizare de acționa cum va fi necesar pentru a asigura ordinea în țară.

Ministrul de interne, V. Christy, împreună cu ministrul de externe, I. Pelivan, pleacă într-o misiune secretă la Iași pentru a cere ajutorul guvernului român. La Chișinău se află de misiunea celor doi și se fac presiuni în Sfatul Țării pentru a chema armata rusă să restabilească ordinea.

Aceste este momentul în care guvernul de la Chișinău decide să trimită telegrama de mai sus și să ceară ajutor armat.

La 28 decembrie, reprezentanții partidelor socialiste protestează împotriva chemării armatelor românești și depun o moțiune în Sfatul Țării. Socialistul Grinfield declara că astfel Basarabia nu va rămâne în hotarele republicii rusești.]