Telegramă trimisă de Sfatul Țării din Basarabia guvernului român din 1 martie 1918

1424

Telegramă trimisă de Sfatul Țării din Basarabia guvernului român din 1 martie 1918.

Ministerul Afacerilor Străine
Direcția Cabinetului și a Cifrului

Telegramă descifrată
Divizia 11, Iași, 1 martie 1918

Guvernul Republicii Moldovenești revenind asupra telegramei sale din urmă, roagă Guvernul Regal, să dea ordine armatei sale din Basarabia de a nu permite crearea de corpuri armate rusești pe teritoriul Republicii; deoarece neorânduielile și nesupunerea au reînceput numai cât s-a știut de permisiunea acordată Generalului Șcerbacev de a forma unități militare ruse.

Ministru Președinte, Dr. Ciuhureanu
Ministru al Afacerilor Străine,
I Pelivan