Telegramă trimisă puterilor Antantei de Congresul general al Bucovinei din 28 noiembrie 1918

1914

Telegramă trimisă puterilor Antantei de Congresul general al Bucovinei din 28 noiembrie 1918.

Domnule Ministru,

Congresul general al Bucovinei în virtutea drepturilor popoarelor de a hotărî singure de soarta lor, a votat astăzi în unanimitate realipirea Bucovinei în vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru la Regatul României.

Pătrunși de adâncă admirație pentru mărețele principii de libertate și dreptate, de care a fost călăuzită țara D-voastre în acest război și de sincera recunoștință pentru jertfele dezinteresate aduse de nobila D-voastre națiune pentru triumful acestor principii, Vă rugăm să binevoiți a notifica guvernului  D-voastre votul unanim al Congresului general al Bucovinei și a-i tălmăci sentimentele noastre de veșnică mulțumire și recunoștință.

Totodată ne folosim de acest prilej de a exprima Excelenței Voastre și personal mulțumirile noastre cele mai călduroase pentru dragostea cu care ați înfățișat și sprijinit cauza noastră dreaptă în vremile de cea mai grea cumpănă, și în clipele hotărâtoare pentru viața noastră națională.

* Vezi și răspunsurile Franței și Italiei