Telegrame din Moldova trimise de delegația Țării Românești în 29 ianuarie 1859

1658

În 29 ianuarie 1859, C. A. Rosetti trimite o telegramă din Țara Românească, în care înștiințează despre vizita la domnul Cuza la București. În aceeași zi, Ștefan Golescu trimite către București o telegramă, prin care anunță și el vizita din 2 februarie a lui Cuza la București, precum și vizita unei delegații din Adunarea Electivă a Moldovei.

Depeșă telegrafică

Iași 29 ianuarie, două ore după amiază

D-lui Ion Brătianu

Primire splendidă, eșind de la Domn întroducere în Adunare cu cea mai română majestate, cuvinte din ambele părți la tribună. Eri Adunarea a votat în unanimitate adresă și deputație către Adunarea Munteană.

Domnul notificând Puterilor alegerea a zis: că numirea sa este realisarea ideei mărețe de Unire, și că este gata a depune coronele, de vor voi să dea Prințul Străin.

Domnul este întru tote sublim. El plecă Luni, pregătiți primirea.

A. Rosetti

 

Depeșă telegrafică

Iași 29 ianuarie 7 ore și 45 de minute pm

D-lui Nicolae Golescu

 

Deputația a înfățișat Domnului în ședință solemnă actul alegerei Măriei Sele. Înălțimea Sa pleacă Luni la 2 Februarie.

O Deputație din Camera Moldovenească compusă din 5 persoane: Panu, Kogălniceanu, Cantacuzin, Mavrocordat și Bălănescu va veni în Bucureșci ca se feliciteze Camera nostră, pentru alegerea Domnului Alexandru Ion I. Deputația plecă la 31 ale acestei luni. Deputația noastră a fost primită forte bine, faceți tot asemenea.

Ștefan Golescu