Zece porunci ale neamului moldovenesc din 13 iulie 1917

1921
Zece porunci ale neamului moldovenesc – publicate în Cuvânt Moldovenesc din 13 iulie 1917
Zece porunci ale neamului moldovenesc – publicate în Cuvânt Moldovenesc din 13 iulie 1917

Cele „Zece porunci ale neamului moldovenesc” au fost întocmite de Comitetul ostașilor basarabeni de pe frontul românesc și au fost publicate în ziarul Cuvânt Moldovenesc din 13 iulie 1917.

  1. Nu uita că ești Moldovean și că trebuie să rămâi Moldovean.
  2. Nu uita că neamul din care faci parte este un neam mare și este înrudit cu cele mai alese neamuri.
  3. Nu uita că omul cinstit și deștept își iubește limba și neamul său.
  4. Nu uita că trebuie să vorbești cu frații tăi numai moldovenește.
  5. Nu uita niciodată de țara ta – scumpa și frumoasa noastră Basarabie, care mult a îndurat de la străini
  6. Nu uita că în unire stă puterea și izbăvirea neamului moldovenesc.
  7. Nu uita că numai prin străduință și luptă vei dobândi drepturile tale.
  8. Nu uita că ești dator să lucrezi din răsputeri, ca Basarabia să fie slobodă și autonomă, adică cu ocârmuirea ei aleasă de norod.
  9. Nu uita că trebuie să fii stăpân adevărat în țara ta și frate bun pentru toate neamurile trăitoare pe pământul țării.
  10. Nu uita că întâlnind pe fratele tău, trebuie să-i zici: Trăiască Basarabia autonomă!

Comitetul ostașilor basarabeni de pe frontul românesc